Як відрізнити справжнього ФОПа від фальшивого, - Київська школа економіки
  • /
Огляд та рекомендації дослідників базуються на практиках, які використовуються урядами країн ЄС, а також Великої Британії, США тощо. Дослідники визначили принципи, які використовуються Великою Британією, коли економічні агенти визначаються єдиним платником податку, якщо між ними існують:

- Фінансові зв'язки.

- Спільний банківський рахунок або фінансова залежність тощо.

- Економічні зв'язки. Бізнеси використовують спільне обладнання, офісні та/або виробничі приміщення, рекламу тощо.

- Організаційні зв'язки. Бізнеси використовують спільних виконавців або управлінців тощо.


Дослідники надали рекомендації щодо інструментів попередження зловживання спрощеною системою оподаткування в Україні. І найбільш поширені схеми:

- заниження обороту;

- штучне подрібнення суб'єкту господарської діяльності;

- оформлення штатного персоналу як фізичних осіб-підприємців.


Відповідно, в українське законодавство можна ввести наступні механізми протидії споживанню системи спрощеного оподаткування, конкретні параметри яких 34 потребують детального дослідження, як їх специфікації, так й потенційного економічного впливу:

Фальшива зайнятість

Працівник буде визнаватися штатним працівником, а не залученим консультантом якщо виконуються всі умови:

- Всі або значна частка доходів працівника надходить від одного замовника.

- Працівник надає послуги, які відносяться до напрямів економічної діяльності замовника.

- Працівник не має права надавати послуги .

- Отримує фіксовану погодинну/щотижневу/щомісячну плату.


Штучне подрібнення суб'єкту господарської діяльності


Суб'єкти господарської діяльності можуть вважатися одним суб'єктом з точки зору сплати податків якщо:

- Суб'єкти існують під дахом однієї структури та використовують спільні ресурси (офіс, сайт, працівників тощо). Наприклад, декілька фізичних осіб-підприємців (або інша комбінація юридичних та фізичних осіб) діють як одна точка реалізації товару/надання послуг, не ідентифікуючи себе як надавачів послуг.

- Суб'єкти схеми здійснюють аналогічний вид економічної діяльності.

- Фактичне підпорядкування суб'єктів одними особами.

- Дроблення одного бізнесу (виробничого процесу) відбувається між декількома особами, що застосовують ССО замість обчислення і сплати ПДВ, податку на прибуток організацій і податку на майно організацій основним учасником, що здійснює реальну діяльність.

- Використання учасниками схеми тих самих вивісок, позначень, контактів, сайту в мережі "Інтернет", адрес фактичного місцезнаходження, приміщень (офісів, складських і виробничих баз і т.п.), банків, в яких відкриваються і обслуговуються розрахункові рахунки, контрольнокасової техніки, терміналів тощо.Отже, у разі впровадження відповідних інструментів в Україні, їх застосування може бути покладено на Державну фіскальну службу України та Державну службу України з питань праці. Запроваджені законодавчі зміни розширення кола ФОП, які повинні використовувати РРО, у 2019 р. мають на меті подолати прогалини чинного законодавства про РРО та зменшення зловживань з використання ССО. Однак оцінки експертів щодо законів розійшлися. Закони підвищать спроможність держави збирати податки та є кроком в напрямку створення рівних правил гри для усіх учасників ринку, проте можуть мати негативний вплив на умови ведення бізнесу через недосконалу систему адміністрування. Крім того, для ефективної боротьби з контрабандою та сірим імпортом ці зміни повинні проводитися у комплексі із системною реформою митниці.Детальніше: https://kse.ua/.../instrumenti-poperedzhennya.../...